مترو نویس

در مترونویس سایت تاتیرو به تمامی اتفاقات جاری و جالب که در شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه می گذرد و ما هیچگاه از زاویه ی دیگر به آن نگاه نکردیم می پردازد

دکمه بازگشت به بالا