باورهای بی باور

چقدر ( باور ) داریم که خودمان را دوست داریم ؟ یاباور داریم فرزندانمان را میپرستیم ؟ یا باور داریم عاشق خانواده مان هستیم ؟ یا چقدرباور داریم برای جامعه و بقایش ارزش قائلیم ؟ و به طور کلی چقدر احترام برای باورهای زندگیمان ، خرج میکنیم ؟ مطمئنا یا همه یا یکی از این گزینه ها مورد تائید مان میباشد. حال کمی فکر کنیم با روشهای زندگیمان آیا این باورها را بی باور نمی کنیم؟

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن