تحلیل خبر

کرونا و کروناایسم سخیف ترین ادوار بشری !

کروناایسم

کرونا و کروناایسم سخیف ترین ادوار بشری !Reviewed by مدیر سایت تاتیرو on Aug 7Rating: 5.0کرونا و کرونا ایسم سخیف ترین ادوار بشری !رنگ پوست صورت انسانهای دوره کروناایسم ، بر اثر استفاده مکرر در طی سالیان متمادی از ماسک ، دو رنگ شده بود . یعنی یک رنگ جدید بر چهره انسانها نشست !  بعد از سفید پوست ، سیاه پوست ، زرد پوست و سرخ پوست ، رنگ پنچمی پدیدار شد

کرونا و کرونا ایسم سخیف ترین ادوار بشری !

یک پست ایسم دار !

 

اولین ایسم تاریخ بشریت !

چند میلیون سال که انسان بدون اندیشه اما بی شیله پیله ، خودش رو شناخت ، تابع هیچ اصولی نبود. یعنی پیرو مکتبی نبود . اصلا مکتبی زاده نشده بود ! انسانهای این دوره که به (دوره پارینه سنگی بدون هیچ ویروسی حتی کرونا ) شناخته میشدند ، کنار هم بدون اذیت و آزار رساندن به هم ، دایناسوری را میکشتند و کباب میکردند و میخوردند و میرفتند پی کارشون !

بدون حس تملک خواهی یا عشق فریز کردن گوشت دایناسور ، که یعنی همش مال خودمه ! این دوره فاقد هیچ ایسمی بود و نمیشود به دوره پارینه سنگی هیچ ایسمی را چسبوند اما ، برای خالی نبودن عریضه ، اسم اون دوره را ما ( دوره ساده ایسم ) یا ( بی شیله پیله ایسم ) میگذاریم !

 

فئودالیسم با بدبختی آمد

بعد از هزاران سال که انسان ارزش زمین را پیدا کرد و حس آزمندیش گل کرد ، زور بازویش بر منطقش چیره شد و هر کس به دنبال منگوله ساختن زمین برای خودش بود ! به تدریج مالکین زمین از دل زمین رشد کردند و زمین خواری توسط ملاکان پدیدار شد.

( این خوی کثیف هنوز یقه بشر را ول نکرده ! ) این قشر زور گو برای تثبت موقعیت خودشون اگر لازم میدیدند ، روی همون زمینها ،خون هم میریختند و متاسفانه بسیار هم لازم دیدند و بسیار هم خونها ریخته شد !

انسان که قدرت زمینداران را دریافت و فهمید که حضور آنها غیر قابل اجتنابه ، مکتب جدیدالتاسیسی را نام نهادند . این دوره به فئودالیسم در تاریخ نامیده شد .

 

کاپیتالیسم یک ایسم صنعتی !

دوره فئودالیسم که به اندازه کافی عرض اندام کرد ، مجبور شد تا در پوسته خود را تغییری بدهد ! لاجرم دوره رنسانس را بشر با چشمهایش دید . در این دوره انقلاب صنعتی به وجود آمد . مردم در دام جامعه سرمایه داری افتادند ! اخلاق و رفتار بشر و نحوه زندگیشان ، در این دوره با دوره های قبلی تغییرات بسیار کرد . رفتارهای اجتماعی و سبک زندگی وی ، تابع جنس سرمایه داری شد . این دوره به عصر کاپیتالیسم معروف شد .

 

سوسیالیسم هم آمد و رفت !

در امتداد سرمایه داری مکتب دیگری با نام سوسیالیسم پشت طبقه کارگر ایستاد و سعی کرد به جای کاپیتالیسم قد علم کند . اما چون زورش نرسید ترجیح داد تا به طور مسالمت آمیز قطب دیگری را نهادینه کند . در این مقطع تاریخی ، دنیا ناظر دو ایسم بود ! البته حضور آنها در ظاهر مسالمت آمیز بود ولی در نهان چشم دیدن هم را نداشتند .

سوسیالیسم سالیانی تلاش کرد رو پا بایستد اما زورش به پول سرمایه داری نرسید و مجبور شد پرچم داس و چکش خود را جمع کند . ایسم کاپیتالیسم پا بر جا ماند !

 

و اما ایسم آخر !!

در گذر زمان که بشر ناظر دوه های مختلف و ایسم های رنگارنگ بود ، انواع بیماری های ریز و درشت با غلظت زیاد و کم به اشکال مختلف حضور خود را نشان داد . انواع ویروسها ، میکروبها ، باسیلها ، آمیبها و باکتریها در زندگی بشر، نقش مخرب خود را به رخ کشیدند . اما هیچ بیماری در هیچ دوره ای ولو بسیار خطرناک هم ، نتوانست تغییری در زندگی بشر داشته باشد .

مثلا در مقطعی از تاریخ ، در گوشه ای از دنیا ، میکروب طاعون نزدیک به ده میلیون نفر را کشت . اما بالاخره تمام شد و بشر کارش را دنبال کرد . ویروسهای دیگر هم آمدند و کشتند و رفتند و بشر کارش را همچنان بدون تغییر ، دنبال کرد . حتی ویروس ایدز با همه خطری که داشت و با نسل بشر در ارتباط بود هم نتوانست در ریتم زندگی بشر خللی به وجود بیاورد .

اما حضو ر یک ابر ویروس

اما یک ویروس آمد . یک مهاجم ناشناخته . مهاجمی که هیچ قدرتی جلودارش نبود . گویا این ویروس که در طی شش ماه ، دمار از روزگار ساکنین زمین در آورده قصد جدائی و رفتن ندارد .

این ویروس فقط تب و لرز نداشت ، این ویروس به تنهائی روی تمام رفتار و کردار و نحوه زندگی بشر تاثیر گذاشته و تغییرات اساسی و بنیادی را بر بشر تحمیل کرده است .

به راستی باید این ویروس را نه به چشم بیماری بلکه به صورت یک مکتب دید ! به راستی باید این دوره را ( کروناایسم ) نامید.

هزاره چهارم زندگی بشر و ایسم نوین !

تصور کنید هزار سال گذشته و در کلاسی یک پرفسور تاریخ شناس و زیست شناس ، در حال تدریس برای هنر جویانش میباشد . مبحث درسی پرفسور شکافتن این دوره از تاریخ است .

یعنی بررسی دوره ای که کرونا ایسم روی سر بشر آوار شد ! خب تصور میکنید پرفسور چه نکاتی از این دوره را تشریح میکند . بشنویم این صدای پرفسور و یادداشتهای هنر جویان است که در تونل زمان به دست تاتی رو افتاده است!

 

نشانهای شاخص انسانهای دوران کروناایسم

مردمان دوره کروناایسم ، وقتی به هم میرسیدند با هم دست نمیدادند ! به جای آن آرنجهایشان را به هم میزدند . از این رو این زائده ای که به اندازه یک گردو در آرنج انسانها به وجود آمده تاثیر ضرباتیست که مردم آن دوره به هم میزدند !

مردم دوره کرونا ایسم دارای گوشهای ( بل بلی )  بودند . یعنی لاله گوشها به واسطه استفاده مدام از ماسک و به خاطر اجباری که از انداختن کشهای ماسک به پشت گوشها داشتند ، لاله  گوش ها از حالت طبیعی خارج شده و چون تابلو رو به جلو ، تخت دیده میشده اند !

دوره عجیب با رفتارهای عجیب

در دوره کروناایسم ، هیچ کس به چشم هم نگاه نمیکرد و همه با اخم پائین را نگاه میکردند . اینکه چرا زاویه چشم انسانهای دوره کروناایسم رو به پائینه به این خاطر است !( پرفسور تصاویری از مترو و اتوبوسها به هنر جویان نشان میدهد ) توجه کنید این یک وسیله نقلیه بود به نام مترو و این آدمهای آن دوره میباشند توجه کنید همه به هم بی اعتنا و اخم آلود و سرها پائین !

 

باور های این دوره

در دوره کروناایسم ، جوانها به خاطر یک باور غلط روابطشان با افراد مسن خوب نبود ! آنها فکر میکردند به وجود آمدن این مکتب و حتی سرایت ویروس کرونا ، از طرف پیرها به یادگاری مانده است ! جوانها میگفتند فئودالیسم و کاپیتالیسم و سوسیالیسم به درک ! کرونا ایسم دیگه چه کوفتی بود بابا بزرگها!؟!

پوست بدن آدمهای دوره کروناایسم ، به شدت بوی الکل گرفته بود و غشای زیر پوست مملو از الکل شده بود ! به گونه ای که وقتی پوست بدن کسی را فشار میدادند از سلولهایش الکل میزد بیرون !

( این دوره را دوره الکل سانان هم میگفتند ! )

در دوره کروناایسم ، به طور خودکار در خواب و بیداری انسانها با تایم دوست داشتنی بیست ثانیه به خود صابون میمالیدند . یعنی وقتی خواب هم بودند ، بدون اینکه بیدار بشوند از رختخواب جدا شده و به مدت بیست ثانیه دقیق دستهایشان را صابون مالی میکردند !

این دوره هم به دوره کف مالان ، و هم صابون کشان معروف بود !

 

رنگ پوست صورت انسانهای دوره کروناایسم ، بر اثر استفاده مکرر در طی سالیان متمادی از ماسک ، دو رنگ شده بود . یعنی یک رنگ جدید بر چهره انسانها نشست !

 بعد از سفید پوست ، سیاه پوست ، زرد پوست و سرخ پوست ، رنگ پنچمی پدیدار شد

( این دوره به دوره پوست ابلقی ها هم معروف شده بود )

خب هنر آموزان گرامی در پایان باید بگم که در دوره کروناایسم ، تاثیرات و تغییراتی بسیار بر پیکره تمام جوامع بشری در سراسر دنیا ، اعم از فرهنگی ، سیاسی ، هنری ، اقتصادی و ورزشی رخ داد که در فرصتی آنها را آنالیز خواهیم کرد . فعلا بروید منزل و دستهایتان را بیست ثانیه با صابون بمالید !

دانش آموزان کلاس پرفسور در حالیکه گیج دوران کروناایسم شده اند ، هم قسم میشوند که رفتار و نحوه زندگی خود را طوری تغییر دهند که در زندگیشان هیچ ویروسی پیدا نشود .

آنها یافته بودند که زندگی انسانها در دوره کروناایسم زندگی ضد بشری بوده است ! یعنی انسانها به طور وحشتناکی ، نا معقول و غیر انسانی زندگی میکردند . آنها در یافتند که نباید کثیف زندگی کرد !

 

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − نوزده =

دکمه بازگشت به بالا