بیرون خبر- درون خبر

سلبریتی های فیک و کودک آزاری

سلبریتی های فیک

سلبریتی های فیک و کودک آزاریReviewed by مدیر تاتیرو on May 1Rating: 4.5سلبریتی های فیک و کودک آزاریدر خبرها آمده بود ، یک هنرپیشه دست چندم سینما ، در لوای کارگردانی ، به جرم کودک آزاری بیش از ۱۳ دختر و پسر، با شکایت مادر یک دختر بچه ۱۳ ساله ، توسط پلیس فتا ، دستگیرشد

بیرون خبر

در خبرها آمده بود ، یک هنرپیشه دست چندم سینما ، در لوای کارگردانی ، به جرم کودک آزاری بیش از ۱۳ دختر و پسر، با شکایت مادر یک دختر بچه ۱۳ ساله ، توسط پلیس فتا ، دستگیرشد

درون خبر

اینکه معقوله سینما چقدر باید برای ما جذاب باشد که ، چشم بسته و به راحتی، دردام یکبیمار ذهنی بیافتیم ، پرسش غریبی است و بالطبع جوابش هم غریب تر خواهد بود . حتما بهاین توجیه خواهیم رسید که ، این بابا از چهره های سینماست ! مثلا سلبریتی تشریف دارند !

خب سینما که ثابت شده همانقدر که میتواند پاک و شریف باشد ، همانقدر هم کثیف و وحشتناک ! این درسینمای تمام دنیا صدق میکند ، مخصوصا در آمریکا که پدر سینما است ،

همین چند وقت پیش ، فاش شدن متجاوزین هنری،که هر کدام درجایگاه بالای تهیه کنندگی و هنرپیشگی و….بودند ! لرزه به اندام صنعت سینما ، انداختند ! این نگاه ضد بشری و ضدهنری ، در همه ابعاد ، در همه جا ، میتواند اتفاق بیافتد فقط شدت و ضعفش متفاوت است .

شاید در مواقعی، فاش هم نشود به دلایلی ! اینکه این سونامی وحشت ، فقط در سینماست ،خیر! هر جائی این ویروس ضد بشری منظور کودک آزاری میتواند ریشه بدواند ، اما در این خبر، بهانه سینماست.حتما درآزمون مشاغل دیگر، والدین رو در بایستی را کنار گذاشته و آگاهانه مواظب ناموس خود،هستند! حالا با این توضیحات ، باید بپرسیم چرا در ایران با این بار فرهنگی ؟ و چرا در مشهدکه به بارمذهبی که عجین هم شده و در آخر، چرا با یک هنرپیشه دست چندم ( در پیتی ) ،مراعات نمی کنیم ؟ببخشید ! این صفت ( در پیتی ) فقط مختص هنرمندانی با اندیشه هایمالیخولیائی میباشد ! واقعا چرا ؟

چرا ما در هر مکانی که یکی از این کاراکترها را که میبینیم ، آب از دهانمان چون رود تجن ،جاری میشود ؟ چرا زانوانمان جلوی یک هنرپیشه ، به اصطلاح سلبریتی ، به لرزه میافتد؟

البته بماند که در جامعه هنری سینما شخصیتهائی حاضر هستند ، که بار عرفانی و انسانیوالائی دارند و در بستر هنر ، تاثیر بسزائی بجا گذاشته اند و همیشه از این بازیهای مخرب وچندش ، دوری میکنند ، بحث این افراد نیستند که باید برای وقارشان ، کلاه از سر برداشت اما

دیگر سوء استفاده کنندگان منظور هستند که خود را به زور به بدنه سینما ، سنجاق کرده اند.این به اصطلاح سلبریتی ها، حتی جایگاه ارزشی این عالیجنابان هنر را هم تخریب و بد ناممیکنند ، مگر نه اینکه طرف فقط یک شغل دارد ، مثلا هنرپیشه است ؟ خب یک شغل است ،

کی گفته که این شغل سرآمد تمام شغلهاست ؟ این هنرپیشه فقط متنی را که کارگردان به اوداده ، بعد از بارها تمرین و تکرار و خراب کردن ، اجرا میکند ! میدانید ما چقدر شغل داریم کهبرای بقا در آن شغل ، خیلی قویتر ازهر هنرپیشه ای ، دربرابرمخاطب ظاهر میشوند ؟ بدونتمرین ! بدون روخوانی ! شغلهائی که دیده نمیشوند و ما غافل از قدرت اجرائی آنها هستیم !

زیر نظر بگیرید یک فروشنده اتومبیل را ! فروشندگان بوتیک را ! و حتی فروشندگان نفت در ردههای دولتی را ! همه چون یک بازیگر توانا ، سعی درمجاب کردن طرف مقابل دارند ! وهمه همموفق ! چرا با این جماعت ما عکسی نمیگیریم ؟ پرفسورهای مشهور ! پزشکان حاذق !مهندسین معجزه گر!

آنهم در جائی که اشراف جهانی در معقوله شغل و سوادشان دارند ، نهاینکه چون بسیاری از این به اصطلاح هنرمندان سلبریتی ، حتی اطلاعات عمومی سینما را همندارند !! با این توضیحات ، چرا جلوی این قشر، اینقدر کوچک میشویم که در انظارعمومی ،برایگرفتن یک عکس ساده کنار یک سلبریتی ، چنان عنان ازدست میدهیم که درحین تلاش برایعکس دونفره ، متوجه پاره شدن شلوارمان نمیشویم !!

و به خاطرعدم شناخت و عدم تمیز دادنمون ، بین این به اصطلاح هنرمند درپیتی ، با فردیچون (مارلون براندو ) است که باعث میشود، جلوی این بیمار هنری ، آنقدر مست و مدهوششویم که وقتی به ما بگوید ناموست را به من بده برای تست ! به راحتی بگوئیم ( چشم ) !!

Out of the news

In the news, it was said that an actor in several cinemas, in the director’s office, was charged with child abuse
More than 13 girls and boys were arrested by a feminist police officer with the complaint of a mother of a 13-year-old girl

Within the news

How much cinematic matter should be attractive to us, that, blindfolded, and easily, one of a kind
We have a mental patient, a strange question, and, consequently, the answer will be even more strange. Be sure to

We will justify this, this daddy is a cinematic figure! For example, they have a lottery!
Well, the cinema proved to be just as dirty as it can be pure and noble
Terrible! This is the story of the whole world, especially in the United States, which is the father of cinema,
Just a moment ago, the perpetrators of art, each of which are on top of the producer, were revealed
And acting and …!

Shake to the organs of the cinema industry! This is an anti-human and anti-look
Henry, in every aspect, everywhere, can happen, only his intensity and weakness are different.
Maybe at times, do not disclose for some reason! That this horror tsunami is only in the cinema
No! Anywhere, this anti-human virus can be rooted, but in this news, the pretext of the cinema.

Of course, in other businesses, you should leave the parents and knowingly care for their honor
,are! Now with this description, we should ask why in Iran with this cultural time? And why in Mashhad
At the end of the weekend, why is it with a handful of actors (in Pitti)

Do not we observe? Sorry ! This attribute (in Pitti) is only for artists with thoughts
It is mild! really why ?

Why do we see water from our mouths like the Tajan River, wherever we see each of these characters?
Runs ? Why does the knee shake at the front of an actor, the so-called libertarian?

Of course, there are characters present in the cinema artistic community, which is a mystical and human burden
Have a great influence on the art field, and have always had a great impact on these destructive games.
Avoid a few, the discussion is not the people who have to hide their hat for their dreams
Other abusers are planning to force themselves into the cinema.

These so-called “Liberals”, even the worthy place of these art-worshipers, also destroyed the bad name.
Do they have only one job, such as an actor? Well, it’s a job,
Who said that this job is the ultimate in all jobs? This actor only has the text that the director directed to her
The data, after repeated exercises and repeats and spoils, runs!

You know how much we have that job
To survive in that occupation, they appear to be much stronger than any actress in the show? Without
Practice ! No recipe! Jobs that are not visible and we are unaware of their executive authority!
Watch out for a car dealer! Bouquet sellers!

And even oil vendors in the category
Get government Everyone, as a mighty actor, is trying to beat the other side! And all
Succeed! Why do not we take a picture with this congregation? Famous Professors! Doctors who are on hand!
Miracle Engineers! No, where the global aristocrats are concerned with their work and literacy
Because many of these so-called liberal artists have even cinematic information

Do not have !! With this explanation, why are we so small in front of this corpus that in public view, for
Getting a simple picture alongside a libretto, let’s get rid of that while trying to
We do not notice the tears of our trousers !!

And because of my lack of recognition and discernment, this so-called artist in the late, with an individual
Because (Marlon Brando), that makes the art of this patient sick enough to be so drunk
Let’s give it to me when it tells us to test! Easy to say (OK) !!

برچسب ها
نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + 7 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن