دسته‌بندی نشدههشدار کودک

مادران امروزی و حواس پرتی آنها

مادر

مادران امروزی و حواس پرتی آنهاReviewed by مدیر تاتی رو on May 1Rating: 4.5مادران امروزی و حواس پرتی آنهاآخ ، فریاد راننده ای که ، درمیان چهارراهی درشهر ( مینه سوتا ) شاهد یک ماجرای عجیب بود، شنیده شد .این راننده شاهدپرتاب شدن یک صندلی کودک ازاتومبیلی به رانندگی یک مادر حواس پرت ،بود .

مادران امروزی و حواس پرتی آنها

( قربون حواس پرت )

آخ ، فریاد راننده ای که ، درمیان چهارراهی درشهر ( مینه سوتا ) شاهد یک ماجرای عجیب بود، شنیده شد .این راننده شاهدپرتاب شدن یک صندلی کودک ازاتومبیلی به رانندگی یک مادر حواس پرت ،بود .

صندلی کودک که به خاطر سهل انگاری مادرش در خودرو، رها بود، سر یک پیچ به همراه کودک درون آن ،جلوی یک اتومبیل دیگر می افتد ،که با خوش شانسی کودک ! راننده خودروی روبرو به موقع ، توقف کرده وصندلی کودک را از جلوی اتومبیلش برداشته ، به مادر حواس پرت ، صحیح و سالم ! تحویل میدهد .

در خبری مشابه هم دیده و خوانده شد که ، یک راننده در خیابانهای شهر (سیدنی ) کودکپوشک شده ای را روی سقف خودرویش ، حمل میکند ! طبق گزارش پلیس ، دوربینها متوجهشدند که حدود ده دقیقه ، کودک پوشک پوش ! روی سقف خودروبدون محافظ ! همسفرمادرشبود که بوسیله پلیس متوقف شد . در ادامه کاشف به دست آمد که این اشتباه مادر در پمپ بنزینی رخ داده است !

آخه یکی پیدا نمیشه به این مادران گرامی حواس جمع بگه : آخه مسلمونای خدا! ببخشید آخهمسیحی های عزیز! با این روش بچه نگه داشتن یا نگه نداشتن شما ! کلید بهشت را حتمازرین وطلائی هم میخواهید؟! البته اگه قول بهشت رو به مادرای اونور هم داده باشند ! بشریتشانس آورده که بچه تا زمانی که قدم مبارکش رو میخواد روی زمین خاکی بذاره ، بوسیله بندنافی محکم سرجاش بسته شده ! وگرنه با این حواسهای تاپ ! بچه ها تا میخوان رسیده بشنو تشریف بیارن ! چند بار کال کال ! به بیرون مشایعت میشوند !

البته این مادران گرامی بهشدت عاشق کودکانشان بودند اما خب ، قربون حواس جمع !اگرچنین صحنه هائی بیشتر از این دو نمونه باشند ، باید فکری اساسی کرد ! آخرین پیشنهادداشتن کیسه هائی روی بدن مادرانه که شبیه کیسه های کانگوروها ست و بچه ها تاخودکفائی ، ایمن بزرگ میشوند !

البته منظورمادرانی از این دست میباشند وگرنه مادران مراقب کودکانشان هستند آنهم(چهارچشمی !)

(Accumulative senses)

Oh, there was a driver shouting, at a crossroads in the city (Minnesota) by observing a
The child seat, which was thrown out of another car, was heard, a child seat

Because of her mother’s negligence in the car, she was abandoned, the head of the car, with her child inside,
In front of another car fallen, with the lucky baby! The driver is timely and stopped

Take the child seat in front of her car, her mother, right and healthy! Delivered.
It was also seen and read in the same news, a driver on the streets of the city (Sydney) child
Carries a diaper on the roof of his car! According to the police, cameras noticed
For about ten minutes, baby diapers! On the roof of the car is a guard!

His fellow girlfriend
That was stopped by the police. The discoverer found that this is the mother’s mistake in the pump
Gasoline has happened!

One can not find these cherished mothers: “Oh God! Excuse me
Dear Christians! Keeping or keeping you kid in this way! Be sure to key to heaven
Do you want Zarrin Vetlaei too ?! Of course, if they promise paradise to their mother-in-law too! Humanity
It’s a chance that the child will put on the earth on the ground as long as he wants a blessed step
The cuff is tightly closed! Otherwise, with these senses! The guys are up to you
And dress up!

How many times Cal Cal! They come out! Of course, these mothers are cute
They really loved their children, but okay, the crowd!
If these scenes are more than these two examples, you have to make a basic thought! Last offer
Having bags on the maternal body that looks like kangaroo bags and kids up
Self-esteem grew safely!

Of course, the mothers are the same, otherwise the mothers will be careful for their children
(Chinchillas!)

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 4 =

دکمه بازگشت به بالا