تحلیل خبردسته‌بندی نشده

سرپرست خانواده و خشونت علیه زنان

سرپرست خانواده

سرپرست خانواده و خشونت علیه زنانReviewed by مدیر تاتی رو on May 1Rating: 5.0سرپرست خانواده و خشونت علیه زناندر تازه ترین آمار پزشکی قانونی آمده ، خشونت زنها در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته ، ۴۷درصد افزایش داشته است . یعنی ۱۵۰۰۰۰ هزار نفر به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند !

سرپرست خانواده و خشونت علیه زنان

 

(بیرون خبر )

سرپرستان خانواده ها

در تازه ترین آمار پزشکی قانونی آمده ، خشونت زنها در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته ، ۴۷درصد افزایش داشته است . یعنی ۱۵۰۰۰۰ هزار نفر به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند !

( درون خبر )

زمانی مردان و زنان را که دسته بندی کردند ، خانمها در دسته ( جنسان لطیف ) قرار گرفتند!اماامروزه را چه شده که زنان این مرز و بوم از دسته بندی خودشان ، آرام آرام ، جدا میشوند؟

آیا تلاششان به خاطر رسیدن به حقوق مساوی با آقایان ، منجر به این آمار دهشتناک شدهاست؟آیا فشار و مسائل زندگی ، لطافتها را زدوده است؟آیا حضور اجباری یا اختیاری ، درلایه های جامعه ،اعم از هنری ، اقتصادی ، سیاسی و … بوده
است؟آیا شکل جدید زندگی ، با تاثیرپذیری از فضای مجازی ، یا تغییر نگاه فرهنگی ، عامل بوده است؟

تصور بر آن است که تمامی آیتمها ،میتواند دخیل باشند! وقتی زنان به اجبار یا اختیاری وارداجتماع شده اند ، آنهم اجتماعی که متاسفانه از آرمانهای زندگی دور شده است، جامعه ای ،خسته از به هم ریخته شدن همه قواعد ، باید این اتفاقات را ، انتظار داشت ! قبول آمارفوق ،خیلی سخته ! این در حالی است که این رقم فقط مراجعین به پزشکی قانونی بوده است !

شایدخیلی ها هم به این سازمان نرفته اند! شاید!
آیا خالی کردن عرصه جنگ اقتصادی و کنار کشیدن مردان و گذاشتن بار روی شانه زنان و اخذنام و صفت بی مسمای(سرپرست خانواده) توسط زنان ، دلیل بوجود آمدن این آمارها ، بودهاست؟

شاید ، رنگ باختن ( کانون گرم خانواده ) در مواقعی که ، ضعف قانونگذاربوده ، بوجود آمدهاست . چون گاهی دیده شده که شوهران ، برای اینکه همسرشان از درآمد بیمه استفاده کنند ،بطور مصلحتی از آنان، جدا شده و زن در قالب                 ( سرپرست خانواده ) از حق بیمه پدر خوداستفاده میکند . امتیازی که منجر به طلاق مصلحتی و شاید واقعی شود ، و متاسفانه آمارطلاق و جدائی بالا میرود ، این در حالیست که زن ، در تمام حوادث زندگی ، دیگرتنهاست ،

شاید این تنهائی ، دلیلی شود تا درماجرائی ، پایش در چاله ای افتاده و در ادامه ، همان پاها !به پزشکی قانونی هم کشیده شود ! ماجرائی که قبل از بحران ، میتوانست نباشد !البته هستند زنانی که به واقع در شرایطی قرار دارند که استفاده از این امتیاز اجتماعی ،حقشان است ، که در این مقوله فاکتور گرفته میشوند.

در هر صورت میتوان دلایل متعددی برشمرد ، اما حضور این عدد از بانوان ما ، در لایه خشونت، اصلا خوب نیست ، اگر اکنون فکری نشود ، هر سال به این آمار اضافه خواهد شد و دیریخواهد پائید که با یک لشکر از زنان خشن روبرو خواهیم بود . زنانی که لطافت ، زیر پایشان ،ترک خورده است !

شاید که گفته شود ، چرا زن لطیف باشد؟ یه مدتی هم مردان لطیف شوند! زن هم میخواهدشخصیت حضوردر جامعه را ، داشته باشد .

این عالیست ، اما حضوری به دور از هیاهو و جنجال ! بحث تشکیل نشدن پرونده در پزشکیقانونی است. وگرنه چه ایراد میتواند داشته باشد ، زن و مرد، دوشادوش هم در جامعه ایسالم تا ابدیت تلاش !

امید است که اشتباه نشود ، لطافت از آن منظر که زن قادر است زایش کند ودرد سخت زایمانرا تحمل! فقط لطافت باید باشد که ، در زمان مکیدن اشربه زندگی توسط کودک ، دردش تحملشود،

بحث دیگر ، نگاه کاسبکارانه ازدواج و به دست آوردن مهریه است ، که یکی از مصائب نابودی(کانون خانواده) شده است بی شک برای رسیدن به این هدف ( چندش ) باید کمی خشونت راچاشنی کرد! به هرحال خیلی میتوان گفت از این ماوقع آنهم در جامعه پرازتنش و چالش!

اما خانمها ، فقط یک چیز را با هم بگوییم و به آن بیاندیشیم . و آن…جایگاه واقعی ما زنان کجاست ؟ ما کجائیم و باید کجا باشیم ؟ کجا؟

(Out of News)

Family caretakers in the latest forensic statistics show that women’s violence increased by 47% in 97 compared to last year. That means 150,000 people have gone to forensic medicine! (Inside the news) Once the men and women who were classified, the ladies were placed in the category “Ladybug”!

But what is the matter today that women of this border and the canvas of their own category, Are the efforts made to achieve equal rights to men with men, which has led to these horrific statistics, have the pressures and affairs of life removed the subtleties?

Does the forced or optional presence of the community, whether it be artistic or economic, , Politics and … Was the new form of life, with the impact of cyberspace, or changing the cultural look, a factor? It is thought to be All items can be involved!

When women are compulsorily or voluntarily compelled to enter, it is a society that, unfortunately, away from the aspirations of life, a society tired of breaking down all the rules, should expect these events! Accept it! It’s so hard! This is while the number was only forensic patients! Perhaps most people have not gone to this organization!

Maybe, the loss of the economic warfare and the removal of men and the burden on women’s shoulders, as well as the lack of resources (head of household) by women, has been the reason for these statistics, perhaps, the loss of color (the hot spot of the family) in some cases That is, the legislator’s weakness has arisen.

Because it has sometimes been seen that husbands use their insurance premiums to make sure their husbands use their retirement income, and the woman uses her father’s premium as a parent.

The privilege that leads to divorce is expedient and maybe real, and unfortunately the statistics and separation go up, while the woman, in all events of life, is different, maybe this loneliness is the reason why in the history, the monitoring has fallen into a pit, and in the future, Take the same legs into the forensic court! The story that could not have been before the crisis! Of course, women who actually are in a situation where the use of this social privilege is their right, which is taken into account in this category.

In any case, there are several reasons, but the presence of this number Our ladies, at the level of violence, are not good at all, if they do not think now, every year they will be added to these statistics, and it will be too late for us to face a violent women’s army.

Women who are laced under their feet are cracked! Maybe to be told why a woman is delicate? Get some fine men for a while! The woman wants to have the presence of the community. It’s great, but in the face of frustration! The debate about not forming a case in legal medicine is.

Otherwise, what could be the problem, the woman and the man, in the same society and in the end, to the endless endeavors! It is hoped that it will not be mistaken; it is a delicacy from the perspective that a woman is able to give birth and tolerate hard labor! It’s just a matter of delicacy that, when sucking on a child’s life, the pain is tolerated, the other is the decent look of marriage and the acquisition of a dowry, which has been one of the tribulations of destruction!

Undoubtedly, in order to achieve this goal (a few), it should be a little bit of violence! However, it is very possible to say that in this situation, in a challenging society! But ladies, we just say one thing together and think about it. And that … Where are our real women’s places? Where are we and where should we be? Where?

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − پنج =

دکمه بازگشت به بالا