تحلیل خبردسته‌بندی نشدههشدار کودک

سرویس مدرسه به کجا می روند؟

مدرسه

سرویس مدرسه به کجا می روند؟Reviewed by مدیر تاتی رو on May 1Rating: 4.5سرویس مدرسه به کجا می روند؟اخیرا ، در خبرها آمده بود که سرویس مدرسه در خوزستان ، حادثه آفرید. ( بازم ؟ اوف )راننده محترم که عنان زندگی بیش از ده دانش آموز را در دست گرفته بود ، در یک لحظه ، عنانفرمان خودروی خود را از دست داده و در اثر بی توجهی به تعهد حفظ زندگی مسافرانش ، باسرعت غیر مطمئنه ، با تریلی برخورد کرده و باعث مرگ دو دانش آموز و مصدوم شدن بیش ازده نفر دیگر شده و خود ، بی خبر از خود، از خود بی خود شده و متواری میشود . ( عجب ادبیاتی ! )

سرویس مدرسه به کجا می روند؟

 

یک پست مدرسه ایی

بیرون خبر

اخیرا ، در خبرها آمده بود که سرویس مدرسه در خوزستان ، حادثه آفرید. ( بازم ؟ اوف )راننده محترم که عنان زندگی بیش از ده دانش آموز را در دست گرفته بود ، در یک لحظه ، عنانفرمان خودروی خود را از دست داده و در اثر بی توجهی به تعهد حفظ زندگی مسافرانش ، باسرعت غیر مطمئنه ، با تریلی برخورد کرده و باعث مرگ دو دانش آموز و مصدوم شدن بیش ازده نفر دیگر شده و خود ، بی خبر از خود، از خود بی خود شده و متواری میشود . ( عجب ادبیاتی ! )

درون خبر

چکیده خبر این بود ، اما هسته مرکزی خبر ، خبر از تکرار مکرر تصادفات سرویس های مدارس در نقاط مختلف کشور ، میباشد .تکرار مکرر و تکرار تلخ ، اینکه هر چند وقت یکبار ، روحیه  خانواده ها از این خبرهای تکراری مکدر میشود . ، چه باید کرد ؟

اینجاست که زنگ خطر را با اجازه شما باید ، به صدا در آورد ، اینکه باید بدانیم تکرار و تکرار ،هر تکراری را عادی میکند ، باید بترسیم از عادی شدن تکرار ، فرض کنیم ، به هر دلیلی ، هر روزمجبور به نوشیدن یک نصفه لیوان نوشیدنی بسیار تلخ ، باشیم .

خب طبیعی است که در چندروز نخست ، تحمل تلخی اشربه ، معضل دستگاه گوارشی را بدنبال خواهد داشت ، سگرمه هایمان در هم میرود ، بر اثر فرو بردن ، لرزه بر تمام انداممان افتاده ، و در خود جمع میشویم ودر اندک زمانی چنان چهره در هم میکشیم که تعداد چروکهای حاصله ، قابل شمارش نخواهندبود .

اما بعد از مدتی ، به مرور و بر اثر تکرار نوشیدن ، دیگر واکنش روز های اول را نخواهیمداشت و حتی برای نوشیدنش ، دلمان تنگ میشود (خوشتان آمد از این مثال، اونم،درسطح دانشگاه) خب حالا ادامه ، منظور عادت کردنه ،که در معقوله تصادفات ، عادت یعنی زنگ خطر ومتاسفانه ،به مرور به آن بی تفاوت خواهیم شد ، کجا باید برای خاتمه دادن ، آستینها را بالازد؟

آیا زمانش نرسیده تا برای جلوگیری از قرمز شدن کف آسفالت جاده ها ، بطور ویژه ، به بررسیاین مهم ، پرداخته شود ،چرا واقعا زمانش رسیده ،آنهم بطور ویژه ، ویژه یعنی بررسی حال واحوال راننده ، یعنی بررسی حال و احوال جاده و حال و احوال خودروها ! شاید ارائه جدولکلیشه ای بعد از هر تصادف دیگر کافی نباشد ! شاید دیگر کارساز نباشد که هر بار ، کارشناس
محترم ، آمار را در جدول ، قرار دهد.از این جدولها!

۲۰ درصد خطای انسانی ، ۳۰ درصد خطای جاده ، ۵۰ در صد ایراد خودرو !
۴۰ درصد خطای انسانی ، ۴۰ در صد خطای جاده ، ۲۰ درصد ایراد خودرو!
۳۰ درصد خطای انسانی ، ۳۰ درصد خطای جاده ، ۴۰ درصد ایراد خودرو!
و یا !

آیا هنوز فکر میکنیم ارائه چنین جداولی دردی دوا میکند؟ و آیا با این گزارشات رفع تکلیفی ،قرار است وزن درد این حوادث ، را روی دوش همه تقسیم کنیم ؟ به جدولها که نگاه کنیم ،میتوان دریابیم که خطا ، فقط خطای انسان است و بس .
انسان راننده است ، انسان خودرو میسازد ، انسان جاده میسازد ، پس حال انسان را بهتر کنیم ،در این مورد خاص ، راننده فراری ، در حین رانندگی چه حالی داشته که بی خبر از موقعیتش ،فرزندان این مرز و بوم را از دیدن فردای این مرز و بوم محروم و ناکام کرد . ، آیا نباید نظارتی برانتخاب رانندگان باشد ، شاید این راننده بیچاره فراری ، یک لبو فروش موفق میشد.

هنوز و هنوز ، هزاران چشم دانش پژوه ، به جاده خیره اند ، تا سرویس مدرسه ، از راه برسد وآنها را ، از ساحل انتظار به دریای علم برساند . پس برای رسیدن به دریا ، راهی پیدا کنیم کهدیگر ، تکرار نشود این تکرار تلخ . بگذاریم جاده های تشنه خون ، از دست آدمها ، دلتنگ وآزرده شوند ،آدمهائی ( منظور ما و شمائیم ) با تدبیر و شعور مانع تکرار شدن این تکرار تلخ ،
بشوند ، و جاده ها از نبود تصادف، دلتنگ شوند.

امید به روزی که، دلتنگی جاده ها آرزویمان شود . با نگاه ویژه به چگونه روندن و موندن و بابررسی ویژه برای انتخاب رانندگان ویژه!

Out of the news

Recently, it was reported in news that the minibus created a school in Khuzestan, an accident. (Again? Ov)
Dear driver, Ananan took over ten students, in an instant, AnnanLose the decree and ignore the commitment to preserve the lives of its passengers Unsafe speed hit the trailer and killed two students and injured over
Ten others have become, and themselves, without knowing themselves, are self-abandoned and fled. (Wow!
Literature! )

Within the news

The abbreviation was news, but the core of the news is the continuing recurrence of school service accidents.
In different parts of the country. Repetitive repetition and bitter repetition, how often, moraleFamilies rely on repetitive news. , what should we do ?

This is where you need to ring the alarm with your permission, we must know that repeat and repeat,Every regular occurrence is normal, we should be afraid to repeat it, to assume it, for any reason, every dayWe have to drink a half a glass of beer very bitter.

Well, that’s natural in a fewOn the first day, the bitterness will be followed by a digestive tractWe are collapsing, drowning, trembling over our bodies, gathering in ourselves andIn a little bit of time, the face will collapse that the resulting wrinkles will not be countedWas .

But after a while, over and over again, we will not react to the first daysAnd, even to drink, we miss it (like you came from this example, at the levelUniversity) Well, now, the habit, which in the logic of accidents, the habit means the alarm andUnfortunately, we’re going to be indifferent to that, where to put an end to the sleeves Did you goIs not it time to check in particular to prevent the red roof of the road pavement?

This is important, because it’s really time, it’s special, especially, the review of the presentThe driver’s condition, that is, the study of the condition of the road and the condition of vehicles! Maybe provide a tableThe stereotype is not enough after any other accident! Maybe it’s not working any longer, expertHonestly, put the statistics inthe table. From these tables!
20% human error, 30% road error, 50% car error!
40% human error, 40% road error, 20% car error!
30% human error, 30% road error, 40% vehicle error!

or !

Do we still think that offering such a pain reliever table? And with these reports of dismissal,We are going to divide the pain of these events on everyone’s shoulders? Look at the tables we look atWe can see that the error is just a human error.

Man is a driver, he makes a car, man makes a road, so let’s make man better,In this particular case, the Ferrari driver, while driving, was unaware of his position,The children of this frontier and canvas were deprived ofseeing the next day.

Do not be overseeingChoosing drivers, maybe this poor rider driver would have been a successful sales lobe.
Still and still, thousands of eyewitnesses are staring at the road to the school serviceExpect them from the coast to the Sea of ​​Knowledge. So, to get to the sea, we’ll find a wayOther, do not repeat this bitter repetition.

Let the blood thirsty roads, miss out, humble andTo be annoyed, people (ours and yours), with the intention of preventing repetition of this bitter repetition,And the roads will miss the lack of an accident.
Hope for the day, the dreams of the roads will be. With a special look at how to get up and running
Special reviews to select special drivers!

برچسب ها
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × چهار =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن